Melita Alilović
Ime Melita  
Prezime Alilović
Studijski program Telekomunikacije  
Datum diplomiranja 1991-12-27