Dragoslav Alempijević
Ime Dragoslav  
Prezime Alempijević
Studijski program Električne mašine  
Datum diplomiranja 1966-09-15