Jasmin Ajanović
Ime Jasmin  
Prezime Ajanović
Studijski program Informatika  
Datum diplomiranja 1981-12-18