Abu Sammour Ahman Abder
Ime Abu Sammour  
Prezime Ahman Abder
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 1975-02-14