Muhamed Adžemović
Ime Muhamed  
Prezime Adžemović
Studijski program Informatika  
Datum diplomiranja 1983-04-11