Amir Adžemović
Ime Amir  
Prezime Adžemović
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 1971-12-29