Harun Adrović
Ime Harun  
Prezime Adrović
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 1986-04-03