Nemanja Lojpur
Ime Nemanja  
Prezime Lojpur
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 2023-11-03