Luka Pavlović
Ime Luka  
Prezime Pavlović
Studijski program Računarstvo i informatika  
Datum diplomiranja 2023-07-07