Vukota Krsman
Ime Vukota  
Prezime Krsman
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 2023-02-28