Hristina Lakić
Ime Hristina  
Prezime Lakić
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 2023-01-23