Jovana Klisara
Ime Jovana  
Prezime Klisara
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 2009-04-16