Tamara Klačar
Ime Tamara  
Prezime Klačar
Studijski program Elektroenergetika  
Datum diplomiranja 2010-09-09