Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Avdović  Avdo  Elektroenergetika  1980-05-21 
Avlijaš  Aleksandar  Računarstvo i informatika  2008-12-26 
Avlijaš  Dragana  Automatika i elektronika  1991-07-15 
Avlijaš  Nenad  Automatika i elektronika  1975-11-21 
Avlijaš  Slađan  Automatika i elektronika  2007-12-05 
Avlijaš  Srđan  Automatika i elektronika  1984-02-16 
Babahmetović  Haris  Automatika i elektronika  1986-07-10 
Babić  Dušan  Automatika i elektronika  1975-11-28 
Babić  Ekrem  Elektroenergetika  1976-10-22 
Babić  Enisa  Elektroenergetika  1989-11-20 
Babić  Gojko  Automatika  1972-02-28 
Babić  Miljenko  Automatika  1973-03-23 
Babić  Milutin  Automatika i elektronika  1981-01-20 
Babić  Miro  Telekomunikacije  1982-06-29 
Babić  Miroslav  Elektroenergetika  1985-07-01 
Babić  Mustafa  Automatika i elektronika  1984-06-07 
Babić  Nataša  Automatika i elektronika  2001-11-16 
Babić  Sead  Telekomunikacije  1978-12-26 
Babić  Šefkija  Elektroenergetika  1976-03-31 
Babić  Slobodan  Elektroindustrija  1975-01-15 

Strana 8 od 205, 20 od ukupno 4081 slogova, prikaz od sloga 141 do sloga 160