Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Petrić  Ognjen  Automatika i elektronika  2018-04-30 
Čajević  Mladena  Automatika i elektronika  2018-10-25 
Gujić  Dražen  Automatika i elektronika  2018-10-25 
Ristanović  Jovanka  Automatika i elektronika  2018-11-07 
Čajević  Momirka  Automatika i elektronika  2019-07-11 
Marković  Mirko  Automatika i elektronika  2019-07-18 
Tojčić  Nikolina  Automatika i elektronika  2019-07-19 
Mandić  Zorana  Automatika i elektronika  2019-10-03 
Đukanović  Mirko  Automatika i elektronika  2019-11-29 
Višnjevac  Velibor  Automatika i elektronika  2019-12-03 
Vučičević  Jovana  Automatika i elektronika  2019-12-12 
Mišković  Mitar    2009-04-09 
Vučković  Slobodan    1998-04-30 

Strana 29 od 29, 13 od ukupno 573 slogova, prikaz od sloga 561 do sloga 573