Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Vukasović  Dušan  Elektroenergetika  1975-03-24 
Vukasović  Ljiljana  Elektroindustrija  1976-11-19 
Vukasović  Miladin  Elektroenergetika  1975-11-06 
Vukić  Milanka  Automatika i elektronika  1976-03-30 
Vukić  Zdenko  Elektroenergetika  1985-04-23 
Vukoje  Goran  Elektroenergetika  1986-02-04 
Vukojević  Milorad  Elektroenergetika  1975-12-26 
Vukojević  Mladen  Automatika  1973-11-08 
Vuković  Dobrisav  Automatika i elektronika  1987-03-12 
Vuković  Dragoljub  Elektroenergetika  1980-04-30 
Vuković  Dušan  Elektroenergetika  1976-12-30 
Vuković  Ivanka  Elektroenergetika  1974-06-13 
Vuković  Milan  Elektroenergetika  1975-12-29 
Vuković  Milorad  Elektroindustrija  1973-06-01 
Vuković  Miroslav  Elektroenergetika  1980-10-20 
Vuković  Momčilo  Elektroenergetika  1991-08-01 
Vuković  Sakib  Automatika i elektronika  1980-12-26 
Vuković  Zoran  Električna vuča  1974-04-24 
Vuković  Zoran  Automatika i elektronika  1987-11-19 
Vuksanović  Dragan  Elektroenergetika  1978-02-06 

Strana 170 od 175, 20 od ukupno 3498 slogova, prikaz od sloga 3381 do sloga 3400