Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Banjanović  Mensur  Automatika i elektronika  1988-12-27 
Banjanović  Selma  Računarstvo i informatika  1991-07-09 
Banović  Ljiljana  Informatika  1988-03-28 
Bantić  Radivoj  Elektroenergetika  1982-09-17 
Baraković  Mensur  Elektroenergetika  1977-02-10 
Baraković  Said  Elektroenergetika  1978-12-26 
Baranac  Milutin  Elektroenergetika  1976-09-03 
Barbarić  Igor  Telekomunikacije  1991-06-20 
Barbir  Milan  Automatika  1976-02-13 
Baričanin  Slavoljub  Automatika i elektronika  1982-10-29 
Barišić  Lidija  Elektroenergetika  1971-04-05 
Barišić  Ljiljanka  Elektroenergetika  1979-12-07 
Barjamović  Dragana  Automatika i elektronika  1991-10-04 
Barnjak  Dubravka  Automatika i elektronika  1985-03-20 
Barošević  Branislav  Automatika i elektronika  1975-11-28 
Bartholovich  Andrija  Elektroenergetika  1979-04-02 
Bartl  Srećko  Informatika  1989-11-13 
Bašić  Mirsada  Elektroenergetika  1976-06-28 
Bašić  Nemanja  Elektroenergetika  1970-07-20 
Baškarad  Nikola  Elektroenergetika  1972-04-28 

Strana 10 od 175, 20 od ukupno 3498 slogova, prikaz od sloga 181 do sloga 200