Posao - Strucni saradnik na poslovima razvoja
Radno mjesto Strucni saradnik na poslovima razvoja  
Grana/Djelatnost Elektronika  
Institucija KV Team d.o.o.  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Sarajevo  
Web adresa institucije www.dv-power.com