Posao - Viši referent u službi Energetike
Radno mjesto Viši referent u službi Energetike  
Grana/Djelatnost Energetika  
Institucija ZP''Elektrodistribucija''a.d. Pale  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Pale  
Web adresa institucije WWW.edbpale.com