Posao - Koordinator URC-a
Radno mjesto Koordinator URC-a  
Grana/Djelatnost Obrazovanje  
Institucija Univerzitet u Istočnom Sarajevu - URC (Univerzitetski računarski centar)  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Istočno Sarajevo/Lukavica  
Web adresa institucije urc.ues.rs.ba