Posao - Saradnik za analizu prodaje
Diplomac Ranka Cerovina  
Radno mjesto Saradnik za analizu prodaje  
Grana/Djelatnost Marketing  
Institucija Telekom Srpske - m:tel  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Banja Luka  
Web adresa institucije