Posao - Upravnik RJ I.Sarajevo
Diplomac Aleksandar Todorović  
Radno mjesto Upravnik RJ I.Sarajevo  
Grana/Djelatnost Energetika  
Institucija Elektrodistribucija a.d. Pale  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Pale  
Web adresa institucije www.edbpale.com