Posao - Viši stučni saradnik za internet bazirane aplikacije i servise
Diplomac Slobodan Maunaga  
Radno mjesto Viši stučni saradnik za internet bazirane aplikacije i servise  
Grana/Djelatnost Državna služba i uprava  
Institucija Ministarstvo odbrane BiH  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Sarajevo  
Web adresa institucije www.mod.gov.ba