Posao - Izvršni direktor sektora za upravljanje mrežom
Radno mjesto Izvršni direktor sektora za upravljanje mrežom  
Grana/Djelatnost Energetika  
Institucija Elektro-Hercegovina a. d.  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Trebinje  
Web adresa institucije