Posao - Vodeći dispečer
Radno mjesto Vodeći dispečer  
Grana/Djelatnost Energetika  
Institucija "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Sarajevo  
Web adresa institucije www.elprenos.ba