Posao - Glavni inženjer za podršku elektronskom poslovanju
Diplomac Dejan Lazović  
Radno mjesto Glavni inženjer za podršku elektronskom poslovanju  
Grana/Djelatnost Informatika  
Institucija Telekom Srpske a.d. Banja Luka  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Banja Luka  
Web adresa institucije