Posao - Inženjer za automatiku u OJ Automatika
Diplomac Vedran Markanović  
Radno mjesto Inženjer za automatiku u OJ Automatika  
Grana/Djelatnost Ostalo  
Institucija Alumina D.O.O.  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Zvornik  
Web adresa institucije http://aluminazv.ba/