Posao - Samostalni inženjer za planiranje, razvoj i investicije
Radno mjesto Samostalni inženjer za planiranje, razvoj i investicije  
Grana/Djelatnost Energetika  
Institucija "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Banja Luka  
Web adresa institucije