Posao - Inženjer saradnik za razvoj BSS i implementaciju SOA
Diplomac Dejan Lazović  
Radno mjesto Inženjer saradnik za razvoj BSS i implementaciju SOA  
Grana/Djelatnost Informatika  
Institucija Telekom Srpske a.d. Banja Luka  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Banja Luka  
Web adresa institucije