Posao - direktor sektora logistike
Diplomac Josip Bilić  
Radno mjesto direktor sektora logistike  
Grana/Djelatnost Prehrambena industrija  
Institucija Sarajevski kiseljak d.d.  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Kiseljak  
Web adresa institucije www.sarajevski-kiseljak.com