Posao - Šef službe za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost
Radno mjesto Šef službe za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost  
Grana/Djelatnost Državna služba i uprava  
Institucija Grad Trebinje - Gradska uprava  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Trebinje  
Web adresa institucije www.trebinje.rs.ba