Posao - Visi razvojni programer
Radno mjesto Visi razvojni programer  
Grana/Djelatnost Državna služba i uprava  
Institucija Poreska uprava Republike Srpske  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Banja Luka  
Web adresa institucije www.poreskaupravars.org