Posao - Šef odsjeka za razvoj projekata i saradnju sa međunarodnim institucijama
Diplomac Srđan Nogo  
Radno mjesto Šef odsjeka za razvoj projekata i saradnju sa međunarodnim institucijama  
Grana/Djelatnost Državna služba i uprava  
Institucija Agencija za identifikaciona dokumenta evidenciju i razmjenu podataka BiH  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Banja Luka  
Web adresa institucije www.iddeea.gov.ba