Posao - Inžinjer tehničkih sistema upravljanja
Radno mjesto Inžinjer tehničkih sistema upravljanja  
Grana/Djelatnost Elektronika  
Institucija Taurus d.o.o.  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Fojnica  
Web adresa institucije