Posao - Forenzički analitičar kompjuterskih sistema
Radno mjesto Forenzički analitičar kompjuterskih sistema  
Grana/Djelatnost Državna služba i uprava  
Institucija Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Istočno Sarajevo  
Web adresa institucije