Posao - Direkcija za tehniku- sektor za inženjering
Radno mjesto Direkcija za tehniku- sektor za inženjering  
Grana/Djelatnost Telekomunikacije  
Institucija Telekom Srpske - m:tel  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Trebinje  
Web adresa institucije