Posao - Inženjer za projektovanje informacionih sistema i aplikativnog softvera u Direkciji za upravljanje sistemom
Diplomac Slavko Kuljić  
Radno mjesto Inženjer za projektovanje informacionih sistema i aplikativnog softvera u Direkciji za upravljanje sistemom  
Grana/Djelatnost Državna služba i uprava  
Institucija MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Trebinje  
Web adresa institucije www.het.ba