Posao - Rukovodilac tehničkog sektora
Diplomac Aleksandar Čomić  
Radno mjesto Rukovodilac tehničkog sektora  
Grana/Djelatnost Elektronika  
Institucija Segment d.o.o  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Trebinje  
Web adresa institucije www.segment-rs.com/