Posao - Viši stručni saradnik za energetiku
Diplomac Sanja Lubura  
Radno mjesto Viši stručni saradnik za energetiku  
Grana/Djelatnost Državna služba i uprava  
Institucija Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Sarajevo  
Web adresa institucije www.mvteo.gov.ba