Posao - strucni savjetnik za projektovanje i programiranje
Radno mjesto strucni savjetnik za projektovanje i programiranje  
Grana/Djelatnost Državna služba i uprava  
Institucija Agencija za statistiku BiH  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Sarajevo  
Web adresa institucije http://www.bhas.ba/