Posao - Stručni saradnik za napajanje i klimatizaciju/Odjela za mrežnu infrastrukturu
Radno mjesto Stručni saradnik za napajanje i klimatizaciju/Odjela za mrežnu infrastrukturu  
Grana/Djelatnost Telekomunikacije  
Institucija JP HT d.d. Mostar  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Mostar  
Web adresa institucije www.ht.ba