Posao - Viši stručni saradnik za informaciono-tehničku podršku
Radno mjesto Viši stručni saradnik za informaciono-tehničku podršku  
Grana/Djelatnost Državna služba i uprava  
Institucija Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Sarajevo  
Web adresa institucije www.rak.ba